Sparraajat

Sparraajat tuovat kokemusta, näkemystä sekä henkistä ja sosiaalista pääomaa kaikkien kilpailijoiden tueksi. Sparraajat pääsevät mukaan

 

  • sidosryhmäverkostoitumis- ja koulutustapahtumiin
  • 21.3.2016 Maailma on markkinasi -seminaariin
  • 6.9.2016 Get the Beat -seminaariin
  • 21.9.2016 sparraajien briiffausiltaan
  • 3.–14.10.2016 Yritysten esittäytymiset valmentajille ja kilpailuraadille
  • 25.10.2016 Finaalipäivään: finalistien julkistaminen ja valmennusiltapäivä
  • 9.11.2016 Palkintojenjakoon
  • Voittajien valintaan tekemiensä havaintojen ja kommenttien kautta

Grow Up -sparraus perustuu vapaaehtoistyöhön joten siitä ei makseta erillistä korvausta. Mahdollisista matkakuluista maakunnan ulkopuolelta sovitaan erikseen. Ilmoittautuminen sparraajaksi ei pakota osallistumaan tilaisuuksiin - riittävällä sparraajien määrällä varmistetaan sopivan ryhmän läsnäolon kussakin tapahtumassa.

 

ILMOITTAUDU SPARRAAJAKSI!

 

 

 2016 -sparraajat palveluksessasi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tuomo Ojala Lakeusrekry Oy
Kari Välimäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Mikko Pihlajamäki Business Law Finland Oy
Erkki Petäjä Solutum Oy
Raili Kosonen Elite Varainhoito Oyj
Juha Lehtineva Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
Juha-Matti Päivölä SeAMK
Jukka Pajunen Into Seinäjoki Oy
Rafael Frans Oy Raffinato Ab
Riikka Yli-Kauppila Oma Säästöpankki
Nico Warde Oma Säästöpankki
Harri Karjalainen Oma Säästöpankki
Jori Selkämaa Oma Säästöpankki
Olli-Jussi Sariola Oma Säästöpankki
Sampo Siik JoinIn Oy
Tapani Saarenpää ELY-keskus
Sakari Korpela Fundu Oy
Tapio Seppä-Lassila Into Seinäjoki Oy
Ville Orrenmaa Myynninmaailma Oy
Päivi Katajamäki Sedu Aikuiskoulutus
Tarja Pienimäki Develop Train Oy
Tapio Vuorenmaa Suomen yrittäjäopisto
Suvi Peltokangas Suomen yrittäjäopisto
Martti Blomberg Ceriffi Oy
Juha Tall Seamk
Hannu Saari Tekes
Satu Alapiha Turku Science Park / Enterprise Europe Network
Kaija Heittola Henkilöstövalmennus Kaija Heittola
Pertti Wathen Tay/JKK
Pekka Saarremaa PNP crossing borders oy
Timo Maunula Suomen Yrittäjäopisto
Mikko Isoniemi Myynninmaailma Oy
Maiju Tuomaala Suomen Yrittäjäopisto
Raili Erkkonen-Myllyniemi Etelä-Pohjanmaan uusyrityskeskus ry
Taina Ruotsalainen Suomen Yrittäjäopisto
Harri Uusi-Äijö Suomen Yrittäjäopisto
Mika Rantanen PwC
Mikko Sillanpää KPMG Oy Ab
Anu Yliselä Myynninmaailma Oy
Anne-Maarit Mäkelä PwC
Petra Sippola Petra Sippola Consulting Oy
Jari Uusitalo Nordea Pankki Suomi Oyj
Antti Savola Nordea Pankki Suomi Oyj
Satu Tausta PwC
Martti Kangasniemi

Suomen metsäkeskus