Ajankohtaista

Kari Hytönen: Hyvä hanke ei saa jäädä kiinni rahoituksesta


18.05.2015

Yksikään hyvä hanke ei saisi kaatua rahoituksen puutteeseen

 

 

Tämän vuoden alusta Finnveran mahdollisuudet rahoittaa erikokoisia yrityksiä paranivat merkittävästi. Erityisesti rahoitustarjonta investointien viriämiseen ja kasvun rahoittamiseen on huomattavasti aiempaa laajempaa.

 

Pienet yritykset voivat saada luottoa suoraan Finnveralta 50 000 euroa aiemman 35 000 sijasta. Lisäksi alkutakauksemme parantaa entisestään alkavien yritysten rahoituksen saantia pankista, kun voimme antaa pankin luotolle jopa 80 prosentin takauksen aina 80 000 euroon saakka.

 

Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten toimituksiin ja kauppoihin myönnettävään rahoitukseen Finnvera voi osallistua jopa 80 prosentin takauksella. EU:n pk-määritelmää suurempien yritysten rahoitus on mahdollista ja voimme merkitä myös joukkovelkakirjalainoja. Myös vanhat hyvät tuotteet ovat edelleen käytössä.

 

Finnveran yhtenä painopistealueena ovat pk-vientiyritykset, jotka harjoittavat kannattavaa liiketoimintaa ja omaavat kannattavan kasvun strategian.

 

Suomalaisilla pk-yrityksillä olisi opittavaa vientikauppojen rahoituskeinoista. Tämän vahvisti myös kevään pk-barometri. Pk-yritykset ovat usein oman alansa huippuosaajia, joilla on kilpailukykyisiä vientituotteita. Hyvän tuotteen lisäksi on myös kyettävä tarjoamaan maksuaikaa tai rahoitusta ostajalle.

 

Maksuviiveet syövät nopeasti kaupan katetta, ja yritys saattaa menettää kaupan, jos sillä ei ole käytettävissä kilpailukykyisiä maksuehtoja. Pahimmassa tapauksessa toteutuneen luottotappion takaisin kurominen vie useiden tulevien kauppojen katteet. Oivallinen tapa tutustua vientikauppojen rahoituksen työkaluihin on osallistua Vientikaupan rahoitusohjelmaamme. Pankkien kanssa yhteistyössä järjestettävässä ohjelmassa voi päivittää tiedot kansainvälisen kaupan maksutavoista ja rahoitusratkaisuista sekä löytää konkreettisia malleja, joiden avulla yritys pystyy kasvamaan vientimarkkinoilla ja hallitsemaan riskejä.

 

Mielestämme yksikään kannattava hanke ei saisi jäädä toteutumatta ainakaan rahoituksen puutteen vuoksi. Uudistukset ja kasvaneet valtuudet ovat osa panostustamme yritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Parhaiten lisätietoa rahoituspalveluistamme saa verkkosivuiltamme www.finnvera.fi tai puhelinpalvelustamme 029 460 2580.

 

Ollaan yhteyksissä!

 

 

Kari Hytönen

aluejohtaja 

Finnveran Pohjanmaan alue

 

 

Haluamme vauhdittaa suomalaisten yritysten kasvua. Tarjoamme ratkaisuja esimerkiksi yrityksen kasvun, kansainvälistymisen sekä yritys- tai vientikaupan rahoittamiseen. Mielestämme yksikään kannattava hanke ei saa jäädä rahoittamatta!

 


Takaisin uutisiin